Domů

Rychlý kontakt:

Prefefujeme kontakt e-mailem: statik(zavináč)zastat.cz

Připojeno

Právě připojeni - hostů: 99 

Info k prohlížení

Stránky jsou optimalizovány pro chytré prohlížeče:

Firefox, Chrome, Opera.Získejte Firefox!

ZAkládání  a  STATika  stavebních  konstrukcí

- diagnostika staveb -

- stavebně technické průzkumy staveb -


Vítáme Vás na stránkách projekční kanceláře zaměřené na statiku pro občanské, inženýrské a průmyslové stavby. Nejen pro potřeby projekční činnosti si zajišťujeme diagnostiku staveb a stavebně technické průzkumy staveb, nedestruktivní měření na mostech, tunelech a pozemních stavbách.

 

Statika a dynamika staveb

Bez nosných konstrukcí není staveb a právě nosnými konstrukcemi se zabývá statik. Nosná konstrukce každé stavby je po celou její životnost vystavena působení různých účinků. Na nosné konstrukce působí například jejich vlastní hmotnost, hmotnost interiérového vybavení, hmotnost osob uvnitř, hmotnost sněhu, vítr, zemětřesení, atd. Zemětřesení je u nás sice vzácností, málokdo však ví, že žijeme na tektonicky činném území. Silnější zemětřesení by jistě významně promluvilo do stability některých našich staveb. Dalším zajímavým zatížením je námraza nebo zatížení teplotou.


Statiku staveb mohou vypracovávat pouze autorizovaní stavební inženýři

s potřebnou kvalifikací, praxí a znalostmi aktuální legislativy.


Pokud jakkoli zasahujeme do nosné konstrukce stávajících staveb, způsobíme nový stav, se kterým se při původním návrhu konstrukce s největší pravděpodobností nepočítalo. Často se stane, že i na první pohled drobná stavební úprava představuje značné riziko. Proto je nutné, aby každý zásah do konstrukce statik posoudil.

                    

                

 

Zákládání stavebních konstrukcí

Celkové zatížení objektu se přenáší prostřednictvím nosných stěn a sloupů do základových konstrukcí. Úlohou základů je bezpečně přenést zatížení do základové půdy. Aby byly základy navrženy spolehlivě a zabezpečily stabilitu stavby, je zapotřebí znát velikost zatížení a vlastnosti základové půdy. Skladba horninového prostředí musí být známá už při projektování a před samotným výkopem stavební jámy. Nejdůležitější vlastnosti zemin v tomto případě je únosnost půdy, stlačitelnost a vliv podzemní vody.

Při navrhování a realizaci větších staveb je třeba se kromě založení potýkat i s dalšími geotechnickými konstrukcemi speciálního zákládání, jako jsou opěrné stěny, zajištění stavební jámy pomocí pažení záporovým pažením, mikrozáporami, kotvenými podzemními stěnami nebo pilotovými stěnami, vodotěsná úprava stavebních jam, vrtané piloty maloprůměrové i velkoprůměrové, piloty prováděné technologií CFA, mikropiloty, pilíře tryskové injektáže, kolektory a jiné podzemní stavby, atd.

 

Diagnostika staveb

Diagnostika stavebních konstrukcí je vhodnou metodou pro účinnou a spolehlivou kontrolu tvaru, kvality a rozmístění materiálu v konstrukci. Zabývá se zjišťováním vlastností stavebních materiálů, prvků a konstrukcí jak nově budovaných, tak převším již existujících. Na základě diagnostiky a stavebně technického průzkumu vzniká podrobná dokumentace technického stavu objektů.