Domů O společnosti

Rychlý kontakt:

Prefefujeme kontakt e-mailem: statik(zavináč)zastat.cz

baner3.jpg

O společnosti

Z A S T A T - Zakládání a statika stavebních konstrukcí


Z A S T A T je inženýrská a projekční kancelář se specializací na statiku a zakládání staveb. Pro potřeby projekční činnosti si zajišťujeme stavebně technické průzkumy staveb a diagnostiku staveb. Společnost byla založena v roce 2004 a funguje jako volné sdružení projektantů. V budoucnosti se bude projekční kancelář ZASTAT transformovat na společnost s ručením omezeným.


Petr Bílek

V roce 2000 absolvoval studium na Stavební fakultě VUT v Brně, obor Konstrukce a statika staveb na katedře betonových konstrukcí a získal titul diplomovaný stavební inženýr. V roce 2004 ukončil studium na Strojní fakultě VUT v Brně, obor Inženýrská automatizace a informatika, se zaměřením na informatiku a získal titul diplomovaný strojní inženýr.   V současné době studuje na Ústavu soudního inženýrství v doktorském studijním programu na VUT v Brně.
Od roku 2000 působil v projekčních kancelářích jako statik (SKANSKA Prefa,a.s., Tebodin Czech Republic, s.r.o.). Zahraniční zkušenosti získal v roce 2008 v Německu, kde se podílel na projektu elektrárny v Boxbergu. Od roku 2009 působí jako samostatný projektant.


Od roku 2009 je autorizovaný inženýr a člen ČKAIT.

STATIKA A DYNAMIKA STAVEB (IS00)

Rozsah oboru pro autorizované inženýry: Navrhování a činnosti související s projektováním a prováděním nosných konstrukcí staveb. Součástí oboru jsou i rozhledny, stožáry a věže, komíny, nádrže, zásobníky a opěrné zdi.

ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA STAVEB (IZ00)

Rozsah specializace pro autorizované inženýry: Specializace zahrnuje zkoušení a diagnostiku hmot a výrobků pro výstavbu, dílů a konstrukcí staveb pozemních, inženýrských, dopravních a vodohospodářských. Účelem je stanovení mechanické odolnosti, životnosti a trvanlivosti výrobků a díla jako celku a průkazu jeho jakosti.


Od roku 2012 je členem České společnosti pro nedestruktivní testování.

CERTIFIKOVANÝ TECHNIK NDT ZKOUŠENÍ VE STAVEBNICTVÍ 

Certifikát je akreditován ČIA, o.p.s. Nedestruktivních měření na mostech, tunelech a pozemních stavbách.