Domů
ZASTAT - Zakládání a statika stavebních konstrukcí

Nabízené služby

Statika staveb


Obecné statické posudky - statické výpočty pro ocelové, betonové, zděné a dřevěné konstrukce


Spřažené konstrukce (ocel-beton, dřevo-beton)

Předpjaté konstrukce (předem nebo dodatečně)

Posouzení dynamických účinků (zemětřesení, technická seismicita, exploze, výbuchy)

Stavební průzkum a posouzení stávajících konstrukcí - posouzení poruch konstrukcí a návrh jejich sanace

Rekonstrukce (historických staveb, změna účelu užívání, prohlídky před zateplením objektu)

Návrh zesílení konstrukcí (pomoci lamel, rohoží, tyčí ze skelných nebo uhlíkových vláken či helikální výztuží)

Posouzení požární odolnosti

Posouzení nadpraží nového otvoru v nosném panelu

Posouzení střešních konstrukcí na zatížení sněhem, příp. návrh  technického opatření na zesílení

Posuzuje se, zda je střešní konstrukce v souladu s novým souborem norem ČSN EN platným od března 2010.

Nové normy přinášejí vyšší spolehlivost konstrukcí, což vyvolává i větší nároky na nosnou konstrukci.


Projekty založení staveb a speciálního zakládání

Plošné založení (základových pasech, patkách, roštech nebo na desce)

Opěrné, tížné, popř. gabionové stěny a zdi

Vrtané piloty malo i velkoprůměrové

Mikropiloty a pilíře tryskové injektáže

Bíle vany (betonová konstrukce, která kromě nosné funkce plní i funkci těsnící proti prostupu vody)

Kolektory (průchozí podzemní liniové stavby k ukládání inženýrských sítí)

Zajištění stavební jámy (pažení jámy záporovým pažením, mikrozáporami, kotvenými podzemními stěnami nebo pilotovými stěnami, vodotěsná úprava stavebních jam atd.Projektová činnost

projektování pozemních staveb

všechny stupně přípravy stavby


Inženýrská činnost

autorský dozor

projednání s dotčenými orgány

zajištění povolení staveb