Domů Služby Statické posudky
baner3.jpg

Statický posudek

Statický posudek je dokument, ve kterém se na základě odborné prohlídky popíše stávající stav objektu nebo konstrukce, zdokumentují se případné poruchy a zhodnotí se dopady nově navrhovaných úprav do nosné konstrukce stavby. Je-li to možné, určí se příčina vzniku poruch (trhlin) a navrhne se nápravné řešení. V případě, že příčina z vizuální prohlídky není zřejmá, se navrhne další postup pro její odhalení, např. provedení průzkumu, sond, sádrových terčíků, zkoušek materiálu atd.

 

Statické posudky jsou nutné v případě, že je vyžaduje stavební úřad a dále jsou vhodné např. v následujících situacích:

  • zhodnocení stávajícího stavu nosných konstrukcí budov s ohledem na uvažovanou rekonstrukci, nástavbu nebo přestavbu
  • zhodnocení staveb ve špatném nebo havarijním stavu s ohledem na další využití (rekonstruovat nebo strhnout a stavět znovu?)
  • dodatečné přitěžování stropů, střech, krovů i stěn
  • vznik trhlin ve stěnách či stropech
  • vznik nadměrných deformacích v nosné konstrukci stropu či střechy
  • demolice objektu a její případný vliv na okolní zástavbu (společné části budov, rozdílná úroveň založení sousedících objektů atd.)

 

Pro vypracování statického posudku je nutná návštěva statika na místě, dokumentace stavby vč. půdorysů a řezů (není-li k dispozici dokumentace, můžete si zaměření u nás objednat) a znalost historie stavby (tj. co se kdy stavělo, rekonstruovalo, bouralo, kdy a jak se změnilo užívání prostor nebo stavby...).