Domů Služby Stavební průzkum
PICT0173_.jpg

Stavebně technický průzkum

Stavebně technický průzkum se používá ke zjišťování stavu nosných konstrukcí, např. za účelem provedení rekonstrukce. Při stavebním průzkumu se zjišťují charakteristiky stavebních konstrukcí důležité z hlediska statiky staveb jako např. pevnost zdiva, poloha výztuže, kvalita zhutnění podloží apod. Stavební průzkumy rozdělujeme na nedestruktivní a destruktivní. Vyhodnocování stavebních průzkumů popisuje norma ČSN ISO 13822 "Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí".


Výsledky stavebních průzkumů jsou podkladem pro vypracování následných statických posudků.