PICT0173_.jpg

Otvor v nosném panelu


Byt - jednotka ve 2.NP systému VVÚ ETA 1-12. Předmětem této části projektu je statický návrh a posouzení stěny železobetonové prefabrikované konstrukce středně rozponové soustavy VVÚ ETA, v které je navržen otvor velikosti 0,75 x 2,0 m. Jedná se o propojení sklepní kóje a bytu vytvořením otvoru v nosném stěnovém panelu ve 2.NP třinácti podlažního domu. Dům má dvanáct nadzemních podlaží a  jedno podzemním podlaží. Vytvoření otvorů v nosných stěnách má za následek zvýšení normálových napětí v přilehlých částech stěny, vznik smykových napětí ve svislých stycích stěnových dílců, zvýšení namáhání vodorovných styků a především vznik vodorovných tahových namáhání v případě provedení lokálních otvorů např. v nejnižších podlažích. Maxima vodorovných tahových napětí v nosných stěnách a v přilehlých částech stropní konstrukce vznikají v úrovni nad lokálním otvorem. Při nedostatečném vodorovném vyztužení v úrovni stropního věnce, popř. ve svislých stycích mohou vznikat tahové trhliny ve svislých stycích a v přilehlých podélných stycích mezi stropními dílci. Spolehlivou prevencí proti vzniku tahových trhlin ve stycích je vytvoření ocelového rámu s kombinací dodatečné výztuže.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Praha 6
Investor Jana Kayserová
Typ stavby Panelový dům


1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7