PICT0173_.jpg

PP&T Linhartice


Rozšíření závodu na výrobu forem pro výrobu lisovaných plastových komponentů zejména pro automobilový průmysl. Soubor novostavby sestává z výrobní haly a jejího zázemí. Samotné zázemí haly se skládá z administrativního přístavku a samostatně stojícího objektu šaten. Administrativní přístavek a objekt šaten jsou společně propojeny spojovacím můstkem a pohledovými průvlaky.

Výrobní hala je jednolodní, jednopodlažní s výškou pod vazník 9,5m, s modulovými rozměry 78,0x30,0m, s dvoupodlažním administrativním přístavkem o světlé výšce prvního patra 3,14m a druhého 3,15m. V hale je uvažováno s instalací dvou mostových jeřábů na jedné jeřábové dráze s nosností 5t a 8t na rozpon haly, tj. 30m. Administrativní přístavek se rozléhá po celé délce haly a rozšiřuje objekt o jeden modul a má tedy modulové půdorysné rozměry 78,0x6,0m. Přístavek má mezi osou 6 a 7 vložené schodiště do 2.NP. Ve stejném modulu se připojuje spojovací můstek od objektu šaten. Na střeše resp. stropu 2.NP je uvažováno s umístěním vzduchotechnických jednotek.

Objekt šaten je zasazený do svažitého terénu při vrcholu terénní vlny. Jedná se o jednopodlažní objekt s půdorysnými rozměry 36,40x12,45m o světlé výšce 3,1m. Na stropu resp. střeše objektu je uvažováno s umístěním parkovacích stání pro osobní automobily s hmotností do 3,5t.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DSP, DPS
Lokalita Linhartice
Investor PP & T, s.r.o.
Typ stavby Průmyslový objekt    


Pohled severový...
Pohled severovýchodní na halu
Pohled severozá...
Pohled severozápadní na halu
Pohled vychodní...
Pohled vychodní na halu
Pohled severový...
Pohled severovýchodní na halu a zázemí