Domů Referenční projekty Stavebně technický průzkum Stavebně technický průzkum sakrální stavby
PICT0173_.jpg

Stavebně technický průzkum sakrální stavbySakrální stavba byla vybudována v letech 1871 - 1873. V 90. letech 20. století byla zrekonstruována a je v ní umístěn depozitář. V současnosti stavba není veřejnosti přístupná. Objekt je zděný s dřevěnými trámovými stropy a dřevěným krovem. Jako krytina je užitý falcovaný plech. Hlavní loď je rozdělena přibližně na třetiny řadami zděných sloupů, na kterých je uložena dřevěná galerie. Při hlavním vstupu se rozkládá hlavní dvouramenné schodiště s kamennými stupni. Ke schodišti z obou stran přiléhají v 1.NP obslužné prostory zprava a zimní modlitebna zleva. Stávající objekt není podsklepený.

V roce 1990 byl vybudován depozitář a nyní v napojení svislých a vodorovných konstrukcí vznikají praskliny. Objednatel požadoval prověřit, jestli nejsou stavební konstrukce přetěžovány, jestli dochází ke statickým poruchám objektu. V druhé fázi provést průzkum dřevěné galerie, průzkum uložení ocelové konstrukce na stávající zdivo, zakreslení trhlin. Ve třetí fázi zhodnotit zjištěné skutečnosti ze stavebně technického průzkumu a navrhnout další postupy. Situace průzkumu byla stížena uloženými depozity, které vyžadují bezprašné a stabilní klimatické prostředí.

Pro průzkum dřevěné galerie byly využity přístroje na zjišťování hustoty dřeva sondou Pilodyn 6J Forest a měření vlhkosti dřeva přístrojem Hygrotest 6500 se zarážecí sondou.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace Stavebně technický průzkum
Lokalita okr. Havlíčkův Brod
Investor ZM Praha
Typ stavby Sakrální stavba


Půdorys sakráln...
Půdorys sakrální stavby
Zakreslení trhl...
Zakreslení trhlin v exteriéru - Pohled - Jižní fasáda
Trhliny v napoj...
Trhliny v napojení vodorovných a svislých konstrukcí
Měření vlhkosti...
Měření vlhkosti dřeva přístrojem Hygrotest 6500 se zarážecí sondou
Zjišťování hust...
Zjišťování hustoty dřeva sondou Pilodyn 6J Forest